BtoB meklēšanas risinājumi 
2 vides, risinājumu pasaule

EasyBusiness

With more than 59 million companies and 60 search criteria, our global B2B database, EasyBusiness, will help you find the right customer leads and marketing lists, whether you use data for telesales, email, digital marketing events or direct mail campaigns.

Uzņēmumu dati 24/7

Map your prospects

Tiešais mārketings

With our Direct Marketing solutions we offer a range of tailor-made services to help you create personalised multi-channel direct marketing campaigns. In addition you will have the opportunity to precisely analyse your return on investment.

Pielāgotas kampaņas

Pielāgoti padomi

EasyList

Get a detailed business list – Data on +59 Million companies Worldwide.
EasyList is our straightforward on demand tool designed to help you build personalised company lists from a global database of 59 million companies.

Tūlītēja un tieša lejupielāde

Targeted & effective prospect sourcing

Booster

Ar Booster piedāvājumu, jūs iegūstat kvalitatīvu jūsu uzņēmuma prezentāciju, lai parādītos starp saviem konkurentiem, publikācijām un neierobežotu prezentācijas karšu skaitu, kā arī visus instrumentus, lai pārvaldītu un analizētu kontaktus un palielinātu atpazīstamību.

Vienkārša sasaistīšana

Priority positioning on our business pages

Tiešsaistes reklāma

Ar tiešsaistes reklāmas piedāvājumu, jūs pievienojat vērtību jūsu uzņēmuma mērķtiecīgai reklāmas kampaņai. Jūsu uzņēmuma profils būs redzams potenciālajiem jaunajiem klientiem, kuri meklē jūsu produktus vai pakalpojumus.

Enhanced brand reputation and awareness

Performance measurement

Reģistrēt jūsu uzņēmumu

If you are looking to expand into new markets or want to grow your sales activity, then register your company free of charge on the global Kompass B2B directory.

Optimised and responsive web design

Tiešsaistes redzamība